МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН КРЕВЕТ ЛЕО


Детали за производот

Мултифункционалниот кревет ЛЕО е изработен од оплеменета иверка (EGGER) во
две бои од 25mm.
Металните делови се изработени од висококвалитетен челик.
ЛЕО е трансформационен склоп на работна маса и кревет. Со лесно движење се повлекува креветот надолу без да се поместат предметите кои се на масата.
(компјутерот може да продолжи со работа додека вие се одмарате.)
Функционалност пред сѐ.